Home      

Category

customer feedback

Video

Banner trái

(Tiếng Việt) Máy Điện Phân Muối Pentair 520555 IntelliChlor IC40

(Tiếng Việt) Máy Điện Phân Muối Pentair 520555 IntelliChlor IC40

(Tiếng Việt) Máy điện phân muối Pentair 520554 IntelliChlor IC20 

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI IntelliChlor sử dụng muối ăn thông thường để sản xuất tất cả lượng clo mà hồ bơi cần, một cách an toàn, hiệu quả và tự động.

Contact: (Tiếng Việt) 0938 540 586

Selling price: Contact ( Excludes VAT )


Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0938 540 586

Gọi điện SMS Liên hệ