Home      

Category

customer feedback

Video

Banner trái

Information of water treatment industry

COMPOSITE WASTEWATER TREATMENT

(Tiếng Việt)     Ô nhiễm môi trường sống đang là lỗi lo của cả Thế giới vì sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng của nó đến sức khỏe con người; trong đó, xử lý nước thải là mối quan ngại hàng đầu. Tại ...

View More

Microbiological wastewater treatment system

    Wastewater treatment is now a critical issue because water resources are increasingly polluted, mainly due to domestic and untreated industrial wastewater flowing directly into the ...

View More

Monitoring wastewater treatment activities in industrial clusters in Hanoi

(Tiếng Việt) Cuối tháng 4/2020, Ban Đô thị Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp ...

View More

Monitoring wastewater treatment activities in industrial clusters in Hanoi

By the end of April 2020, the Urban Committee of the People's Council of Hanoi City supervised the implementation of legal provisions related to wastewater treatment activities in industrial ...

View More

Collection of wastewater not designed will be fined up to 130 million

(Tiếng Việt) Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, toạ độ quy định trong giấy phép; hoặc không đúng chế độ, phương thức quy định trong giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 100 - 120 triệu ...

View More

Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0938 540 586

Gọi điện SMS Liên hệ