Home      

Category

customer feedback

Video

Banner trái

Công nghệ xử lý nước nuôi trồng thủy sản

AAO process technology (Often called A2O technology)

Developed in the late 90s of the twentieth century by Japanese scientists. AAO treatment technology is increasingly improved in technology and technology processes.

View More

(Tiếng Việt) Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học

(Tiếng Việt) Đây là một công nghệ xử lý đơn giản được ứng dụng hầu hết đối với các loại nước thải công nghiệp và nước thải có độ màu cao hiện nay bao gồm nước thải dệt nhuộm và nước thải mực ...

View More

(Tiếng Việt) Công nghệ biến rác thải nhựa thành năng lượng

(Tiếng Việt) Công nghệ Waste2Tricity cho phép không cần làm sạch, phân loại rác nhựa nhưng vẫn có thể tạo ra nguyên liệu và năng lượng.

View More

Apply wastewater treatment with RO filtration technology

 AB Mauri Vietnam Co., Ltd. is using wastewater treatment technology with RO filtration technology - or reverse osmosis technology. This technology works according to the principle of reverse ...

View More

CHART OF PROCESSING WATER TREATMENT TECHNOLOGY

(Tiếng Việt) Đặc tính chung của nước ngầm là không có oxy, nhưng lại có chứa nhiều loại khí khác như H­2­S, C­­O­2­,…

View More

Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0938 540 586

Gọi điện SMS Liên hệ