Hiển thị:
Trang

Bình lọc Vesubio D.450mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.450mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.450mm Van Trên Model: VESUBIO Filter Code: 32430 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 8 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50 ..

13.375.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.500mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.500mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.500mm Van Trên Model: VESUBIO Filter Code: 32431 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 9 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50 ..

13.957.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.600mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.600mm Van Trên

Bình lọc Vesubio D.600mm Van Trên Model: VESUBIO Filter Code: 32432 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 14 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50 ..

15.992.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.450mm Van Hông

Bình lọc Vesubio D.450mm Van Hông

Bình lọc Vesubio D.450mm Van Hông Model: VESUBIO Filter Code: 15785 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 8 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50 ..

13.272.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.500mm Van Hông

Bình lọc Vesubio D.500mm Van Hông

Bình lọc Vesubio D.500mm Van Hông Model: VESUBIO Filter Code: 19353 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 9 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50/63 ..

13.552.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.1050mm không van

Bình lọc Vesubio D.1050mm không van

Bình lọc Vesubio D.1050mm không van Model: VESUBIO Code: 32391 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 43 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 75 Si..

62.823.000 VNĐ
Bình lọc Vesubio D.1200mm không van

Bình lọc Vesubio D.1200mm không van

Bình lọc Vesubio D.1200mm không van Model: VESUBIO Filter Code: 32392 Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 56 Khớp nối/ Union Connection (mm ): 90 ..

75.219.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)